Cultuur & Leiderschap

Talentontwikkelingssystemen

Talentontwikkelingssystemen variëren vaak per land, omdat de culturele, institutionele en historische sportcontext per land verschilt. Zo kunnen er bijvoorbeeld verschillen bestaan in de manier waarop het systeem georganiseerd is (centraal of decentraal), school wel of niet gekoppeld is aan de sportcarrière, competities gestructureerd zijn en financiering plaatsvindt. School en sport zijn bijvoorbeeld traditioneel sterk verweven in de Verenigde Staten, terwijl dat in Europa vrij recent pas aandacht krijgt. In Noorwegen bestaat een richtlijn voor jeugdsport waarbij voor kinderen tot 12 jaar geen ranglijsten bij worden houden, terwijl dat in Nederland al vanaf de jongste leeftijdscategorieën gebeurt. Verder zien we vaak dat het systeem rond professionele sporten zoals voetbal enigszins verschilt van Olympische sporten zoals turnen.

Talenthub Noord wordt gefinancierd door: