Over Talenthub Noord

Talenthub Noord is een netwerk waarbinnen de belangrijkste stakeholders binnen de topsport en talentontwikkeling in Noord-Nederland de krachten bundelen om te bouwen aan een sportieve en vitale samenleving waar sporttalent zich optimaal kan ontwikkelen en waar een goed leef- en vestigingsklimaat heerst. De inspirerende kracht van topsport en talenten zetten we ook in om de samenleving in Noord Nederland duurzaam te versterken.

De partners van Talenthub Noord bouwen gezamenlijk aan een sportieve en vitale samenleving waar sporttalent zich optimaal kan ontwikkelen en waar een goed leef- en vestigingsklimaat heerst. Samen willen we de samenleving in Noord-Nederland duurzaam versterken, door de inspirerende kracht van topsport en talentontwikkeling.

 

Talenthub Noord geeft richting aan de aanpak waarin we samenwerken en waar we gezamenlijk de belangen van Noord-Nederland behartigen en kansen benutten. Door onderlinge samenwerking, partnerships met het bedrijfsleven en samenwerking tussen verschillende domeinen, vergroten we onze impact. We werken samen in ‘hubs’ in Groningen, Heerenveen en Emmen.

In de activiteiten en projecten onder regie van Talenthub Noord focussen we op zes thema’s

 1. Samenwerking
  • We werken samen in drie hubs met diverse partners aan het beter laten aansluiten van breedtesport op topsport, via talentontwikkeling.
  • Door een duurzame samenwerking te realiseren verbeteren we hierdoor het talentontwikkelingsklimaat.
 2. Kennisdeling
  • We organiseren twee keer per jaar het ’topcoachplatform’. Hiermee geven we het netwerk van de topcoaches in Noord-Nederland een impuls
  • We organiseren masterclasses voor talentcoaches (coaches bij RTC’s, professionele sportclubs en amateurclubs op niveau)
  • We organiseren bijeenkomsten waarbij de kennis uit de topsport en talentontwikkeling ontsluiten richting coaches en geïnteresseerden uit de breedtesport.
 3. Zichtbaarheid
  • We maken de inspirerende kracht van talentontwikkeling en topsport meer zichtbaar. Bijvoorbeeld door het organiseren en uitvoeren van ‘De Aanpakkers’
  • We stimuleren talenten en topsporters om aan te sluiten bij maatschappelijke activiteiten

 

Talenthub Noord wordt hoofdzakelijk gefinancierd door de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en door de gemeente Groningen.

Talenthub Noord wordt gefinancierd door: