Onderzoeksproject: Sport & Performance

Het bereiken van veeleisende uitdagingen, het breken van persoonlijke besten of het verslaan van anderen: sport, evenals andere disciplines heeft meestal een element van prestatie doelen. Binnen sportwetenschap wordt veel aandacht besteed aan het prestatiecomponent van sport. Ook in Groningen is een belangrijk deel van het onderzoek gericht op Sport & Performance. Dit onderzoek kijkt naar prestaties van zowel jonge als oudere atleten die deelnemen aan een elite of recreatief niveau. Veel voorkomende onderwerpen in Groningen onderzoek zijn talentidentificatie en -ontwikkeling, en atletenbewaking en wedstrijd- / raceanalyse. Dergelijk onderzoek vindt plaats binnen verschillende sporten (bijvoorbeeld voetbal, hockey, rennen) tijdens het onderzoek van verschillende factoren / eigenschappen (dat wil zeggen psychologische, fysiologische, technische, antropometrische en tactische).

Binnen Groningen is er veel expertise in talentidentificatie. In samenwerking met coaches wordt de ontwikkeling van getalenteerde atleten nauwlettend gevolgd. Andere aspecten van onderzoek richten zich op het volgen van belasting, herstel en capaciteit in verschillende soorten atleten en op wedstrijd- en raceanalyse. Prestatieonderzoek besteld door sport Een groot aantal prestatieonderzoeken in Groningen wordt gedaan in de richting van voetbal. Voetbalwetenschap is een focus sport van de SSIG en heeft zijn eigen onafhankelijke afdeling binnen het instituut; Voetbalwetenschap Groningen (FSG). Een ander thema dat in Groningen uitgebreid wordt onderzocht, is rolstoel sport. Dit onderwerp bevat diverse rolstoel sporten, zoals handfietsen, basketbal en rugby. Andere sporten die grondig door de Groningen-wetenschappers worden bestudeerd zijn hockey, hardlopen, schaatsen, basketbal en tennis.

Bron: Sport & Performance – SSIG

Talenthub Noord wordt gefinancierd door: