Cultuur & Leiderschap

Leiderschap

Leiderschap hangt nauw samen met de visie op talentontwikkeling. Op basis van de huidige ontwikkelingen in de sport, waarbij autonomie een belangrijke rol speelt, lijken openere vormen van leiderschap die zich minder richten op één persoon die het voor het zeggen heeft, waarin inspiratie en empathie een belangrijke rol spelen en waarbij men rekening houdt met de complexiteit van talentontwikkeling goed te passen. Voorbeelden kunnen respectievelijk zijn: gedeeld leiderschap, transformationeel leiderschap en situationeel en incrementeel leiderschap.

Talenthub Noord wordt gefinancierd door: