Onderzoeksproject: Resilient Athletes

Sporters komen in aanraking met allerlei stressoren van fysieke aard (hoge trainingsbelasting) en mentale aard (verliezen van een wedstrijd). Om hier adequaat mee om te gaan, moeten sporters veerkrachtig zijn. Daarom zien Nederlandse topsportorganisaties zoals NOC*NSF en KNVB het als een prioriteit dat sporters fysiek en mentaal veerkrachtig zijn en blijven.

De grote uitdaging waar zowel sportwetenschap als -praktijk voor staan, is het inzichtelijk maken van de veerkracht van sporters. Daarvoor is integratie van data en innovatieve analyses van individuele fysieke en mentale processen nodig. Door onze kennis op het gebied van psychologie, bewegingswetenschappen en data science te bundelen, kunnen wij de veerkracht van individuele sporters statistisch analyseren en risicoperiodes detecteren. Dit is belangrijk omdat sporters vaak zelf niet onderkennen dat hun veerkracht aan het afnemen is en dat zij in de gevarenzone zitten. Door fysieke en mentale data te combineren, en deze op een begrijpelijke manier met sporters en coaches te delen, kunnen op tijd effectieve maatregelen worden genomen, zoals het aanpassen van training- en wedstrijdschema’s.

In dit innovatieve project halen wij gegevens van sporters binnen via sensoren en een app, die wij doorsluizen naar een veilig data-platform (zie figuur hieronder). Wij zetten deze tools en nieuwe data science algoritmes in om de veerkracht van sporters en periodes van afnemende veerkracht te detecteren. Er wordt hierbij samengewerkt met voetbalclubs FC Groningen, Vitesse en PSV. Deze praktijkpartners hebben al een geavanceerde infrastructuur om dagelijks fysieke en mentale gegevens van sporters te meten. Echter, momenteel vindt interpretatie van deze gegevens plaats op basis van inschattingen van experts binnen de voetbalclubs. Er is dus winst te behalen door op betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde wijze de veerkracht van de individuele speler te bepalen.

Doel
In dit project willen wij de resilience van sporters inzichtelijk maken. Professionele sportorganisaties, zoals voetbalclubs, doen al veel mentale en fysieke metingen bij sporters. Maar hoe kunnen die metingen optimaal gebruikt worden om de mentale en fysieke resilience van individuele sporters in kaart te brengen? En hoe kunnen wij sporters en trainers concrete feedback geven om resilience te verbeteren? Met dit project, gesubsideerd door ZonMw, willen we antwoord geven op deze vragen.

Partners
> FC Groningen
> Vitesse
> PSV
> KNVB
> NOC*NSF
> SSIG
> SportData Center
> LIACS
> Universität Osnabrück
> Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
> UMCG
> Rijksuniversiteit Groningen

Contactpersoon
Dr. Ruud J. R. den Hartigh

E-mailadres
j.r.den.hartigh@rug.nl

Meer informatie
Klik hier voor de projectdetails

Bron: Resilient Athletes – SSIG

Talenthub Noord wordt gefinancierd door: