Masterclasses Talentcoaches

In Noord-Nederland zijn rond de 50 talentcoaches werkzaam bij een RTC of topsportorganisatie. Het doel van deze masterclasses is het inspireren van de talentcoaches, bijdragen aan scholing en het faciliteren van intervisie en kennisdeling. We creëren een programma bestaande uit minimaal 4 masterclasses per jaar.

In 2022 zijn de volgende masterclasses georganiseerd:

Herkennen en bespreken van mentale problemen bij sporters

  • Judith Upmeijer – Klinisch psycholoog en Expert prestatiegedrag NOC*NSF

Meten en verbeteren van veerkracht onder sporters

  • Wouter Frencken – Manager Topsportontwikkeling FC Groningen
  • Ruud den Hartigh – Universitair Hoofddocent Talentontwikkeling Rijks Universiteit Groninge

Herkennen en omgaan met pijn bij sporters 

  • Sander de Rapper – Fysiotherapeut met expertise in ‘pijn’

In de planning staan nog:

Slaap en de invloed op presteren (oktober)

Voeding (november)

Talenthub Noord wordt gefinancierd door: